12/19/2011

1 Decembrie 2011 - Vâlceni, veniţi cu toţii la statuie!


E ziua noastră! E ziua României!
Această ţară minunată este templul, universul în care trăieşte poporul român!
În acest spaţiu mirific, binecuvântat de Dumnezeu, s-a plămădit şi zămislit poporul român. Moşii şi strămoşii noştri au iubit cu sfinţenie acest pământ românesc. Mulţi străini au râvnit la frumuseţile şi belşugul ţării noastre. Secole de-a rândul, înaintaşii noştri au ştiut să-şi apere glia, hotarele şi conducătorii. Au fost războaie şi lupte în care strămoşii au vărsat mult sânge, stropind acest pământ românesc.
Bravii noştri ostaşi au făcut acte de vitejie apărând hotarele. Sunt multe cimitire pe teritoriul patriei noastre, pline cu ostaşi căzuţi pe câmpul de luptă. Acestor eroi se cuvine să aducem un omagiu şi veşnică recunoştinţă. Datorită lor noi trăim azi într-un climat de pace şi de siguranţă!
Generaţia de astăzi este mândră de moştenirea primită de la moşi strămoşi. Să fim mândri de înaintaşii noştri! Să păstrăm şi să cinstim tot ce am moştenit. Mândria de a fi român este un sentiment înălţător.
Stimaţi tineri, fac apel la sentimentul dvs. patriotic!! Luaţi atitudine prin toată activitatea dumneavoastră! Nu lăsaţi să se distrugă nimic din bunurile obşteşti. Să ne iubim oraşul, ţara şi poporul. Să ne păstrăm limba noastră românească curată şi nemutilată. Să ne creştem copiii în iubire de neam, ţară şi Dumnezeu. Să nu uităm jertfele eroilor noştri. Să nu uităm că suntem români şi avem o datorie!! Să nu precupeţim nimic pentru apărarea patriei, a poporului şi a iubirii de Dumnezeu!
Trăiască 1 Decembrie 2011, ziua României şi a poporului român! Vâlceni, uniţi-vă cu fraţii noştri români şi uniţi să rămâneţi pe veci!

Publicat în Curierul de Râmnic, nr. 1334/30 noiembrie 2011 

No comments:

Post a Comment