8/02/2012

Două logodne cu peripeţii, amintiri şi regrete


Pe la începutul anului 1941, Senea şi Eşuţă se angajaseră ca muncitori, pe bază de contract, la Societatea Română de Telefoane şi, aproape imediat, fuseseră cooptaţi în echipa domnului şef Urmaciu.

Băieţăli,” le-a spus el, “noi o să avem de lucru la traseele telefonice din sudul Basarabiei; trebuie înlocuit tot ce este vechi cu materiale noi şi moderne. Trebuie să ştiţi, însă, de la bun început, că populaţia de acolo e o amestecătură de români, turci, bulgari, lipoveni şi ruşi, o să-i înţelegeţi foarte greu la vorbă şi încă şi mai greu o să vă fie să vă obişnuiţi cu tradiţiile şi obiceiurile lor, care sunt şi ele amestecate cu cele mahomedane, musulmane şi ortodoxe. Aşa că băgaţi de seamă cum vorbiţi şi cum vă purtaţi, mai ales faţă de femei, pe care trebuie să le trataţi cu cel mai mare respect…”
“Staţi liniştit, domnule Urmaciu,” au răspuns băieţii, “suntem de la poalele cetăţii lui Ştefan cel Mare, nu ne facem noi răzeşii de ruşine!”
“Totul e clar, atunci,” a încuviinţat domnul şef, “hai să trecem la treabă… Prima oprire o facem în satul Giubuşlia, unde o să poposim mai mult; trebuie să înlocuim întreg traseul şi să instalăm telefoane la Primărie şi la postul de jandarmi. Uitaţi aici graficul şi schiţa de lucru.”

Indiferent de anotimp, domnul Urmaciu purta cizme de culoare maron-roşcat, pantaloni bufanţi gris, speciali pentru cizme şi o tunică albastră cu nenumăraţi nasturi galben-strălucitor: la guler, la manşete şi la buzunare, plus însemnele de pe epoleţi, care-i atestau gradul de plutonier-major pe care-l căpătase în timpul serviciului militar. Uniforma, cu totul aparte, a domnului şef, impunea, totuşi, respect şi băieţii, aflaţi într-un mediu cu totul nou pentru ei, nu puteau decât să aprecieze modul în care acest om era văzut, atât la nivel de Centru, cât şi în teritoriu.

În tot satul Giubuşlia nu găseai la vremea aceea nici o familie cu nume românesc, mai toate aveau rezonanţe turceşti. Băieţii reuşeau, însă, să se adapteze rapid la viaţa locală şi în scurt timp începuseră să se lege prietenii… Curând se vedeau invitaţi la şezătoare de către Gherghina, fata lui Chiachir. Se spuneau glume, se cânta, fetele lucrau la broderii sau la gherghefuri, băieţii le ţineau ghemele de aţă, timp în care Senea schimba priviri furişe cu Gherghina.
Idila se înfiripase, a doua zi Senea îşi lua inima-n dinţi şi o invita pe fată la o plimbare, la ceas de seară, în condiţiile în care legea Islamului, în care Gherghina fusese crescută, avea nişte reguli foarte stricte: pe timpul plimbării tinerii trebuiau să păstreze o distanţă de minim 10 centimetri între ei, sărutul era permis numai în ziua cununiei, iar cel mai târziu la orele 8.00 seara domnişoara trebuia adusă acasă, acolo unde cavalerul era tratat cu un pahar de vin, o gustare şi o baclava, după obiceiul locului…

În scurt timp domnul Chiachir realiza că cei doi tineri se plac, aşa că a decis, ca orice tată responsabil, că era momentul să intervină. “Măi cupii,” le-a zis el într-o bună zi, “eu văzut că voi plăcut unul la altul, de aceea eu zic că trebuie făcut logodnă degrabă… Sâmbătă, aşa hotărât eu cu familia!” “Bine, bine,” a îndrăznit Senea, “dar eu nu sunt pregătit cu verighete, cadouri sau ce se mai cuvine pentru logodnică…” “Băieţăli,” a zâmbit domnul Chiachir, “la noi nu facem facem cadouri, nu facem verighete, astea lucruri nu cere Islamul; iubire tu la Gherghina, Gherghina iubirea la tine şi asta tot!” “Am înţeles, domn’ Chiachir,” a insistat Senea, “atunci spuneţi-mi măcar câţi bani trebuie să dau pentru masa de logodnă…” “Logodnă la tine nu costă nimic,” a răspuns omul, “părinţii la fată facem tot…”

“Bune obiceiuri au găgăuzii ăştia din sud,” comenta Eşuţă pe drumul spre casă, “bem, mâncăm şi nu ne costă nimic! Până una-alta, hai să ne pregătim de logodnă, mai sunt trei zile, nunta poate să mai aştepte…”
În Basarabia, atunci când merge în peţit, mirele trebuie să fie însoţit de o rudă sau de un prieten apropiat, care se numeşte staroste şi care are misiunea de a-l descrie şi zugrăvi pe viitorul ginere în cele mai favorabile culori cu putinţă familiei fetei. Un fel de şef de campanie, dacă vreţi… Rolul de staroste căzuse, în cazul băieţilor, în sarcina lui Eşuţă. “Stai liniştit,” a stins el temerile lui Senea, “o să fie bine, nu ai habar ce-mi poate pielea…”

Venea şi ziua de sâmbătă, sosiseră şi invitaţii: Satâr, cumnatul domnului Ciachir, cu soţia; domnul Cadâr, cu soţia şi fata; Ciamur, cu familia; cei doi băieţi ai vărului Catâr, din Ciamurlia, care veniseră să înveselească atmosfera, unul cu balalaica, celălalt cu mandolina… Menu de zile mari, muzică asigurată, totul aranjat ca la carte…
“Oameni buni,” a ridicat Eşuţă cupa cu şampanie, “nici nu ştiţi ce noroc a dat peste Gherghina... În toată Basarabia nu găseşti un băiat mai bun ca Senea. Anul trecut a primit ca moştenire o vilă şi 10 hectare de pădure pe malul fluviului Bahlui, care, după cum bine ştiţi, se varsă în ocean. Şi,” a adăugat el, cuprinzând cu privirea cinstita adunare, “este singur la părinţi, pe care-i va moşteni…Nu bea şi nu fumează!”
S-au ciocnit paharele în cinstea tinerilor şi invitaţii au trecut la ospăţul îmbelşugat: pilaf de orez cu specialităţi din carne de oaie, friptură de miel, baclavale şi sarailii. Balalaica şi mandolina cântau să le meargă la suflet tuturor…

Vestea s-a răspândit repede, a doua zi toată suflarea satului ştia că Gherghina s-a logodit cu un maistru de la telefoane, cu salariu mare, care după căsătorie o să o ducă la vila lui de pe malul fluviului Bahlui. (Bahluiul este un pârâu pe cale de dispariţie, n.a.)
Plimbările nevinovate au continuat şi după logodnă, cu strângeri de mână care le dădeau fiori plăcuţi, mai ales Gherghinei, care credea serios în totă povestea…

Domnul Urmaciu era la curent cu aventurile băieţilor, însă nu se amestecase în nici un fel. “Să nu crezi în femei niciodată!” spunea el, cu amărăciune. Omul era păţit; nevasta îi fugise cu un şofer bulgar şi îi luase toată agoniseala de-o viaţă… “Nu mi-a lăsat nici bani de pâine, nenorocita!” se lamenta el…
  Trecuseră patru zile de la logodnă şi domnul Urmaciu apărea cu o fonogramă în mână. “Băieţăli, strângeţi tot calabalâcul, trebuie să plecăm imediat la Cimişlia… Am cam terminat treaba pe aici…”

Lacrimi, regrete, speranţe, promisiuni de revedere… Băieţii s-au suit în maşina telefoanelor, care transporta şi materiale de construcţii şi duşi au fost!
Popasul următor: Cimişlia! O localitate cu populaţie formată din tot felul de nemotenii pe care istoria le adusese pe aceste meleaguri şi care, de-a lungul timpului, prin căsătorii mixte, îşi împrumutaseră şi îşi adoptaseră unii altora bunele obiceiuri şi tradiţii.
“Măi băieţăli,” le-a zis domnul Urmaciu, chiar de la sosire, “să terminaţi cu fetele, şezătorile şi logodnele, m-aţi înţeles?” “Am înţeles, domnule Urmaciu,” a spus Senea, “dar nu facem nimic rău, nu vedeţi că găgăuzii ăştia nu se sărută decât după nuntă? Ce vină am eu că Gherghina m-a lăsat să-i mângâi mâna şi degetele ei fine?”
“Sfântă tinereţe, plină de naivitate şi prostie!” a exclamat domnul Urmaciu. “Aveţi dreptate,” a intervenit şi Eşuţă, “dar gândiţi-vă că muncim zi-lumină, din zori până-n seară şi, la sfârşitul lucrului, simţim nevoia să ne relaxăm puţin, să dansăm şi să cântăm…” “Gata,” a scurtat domnul Urmaciu discuţia, “mie-mi trebuie lucru, productivitate, nu obrăzniciile voastre!”

“Domnule Urmaciu, avem o veste bună pentru toată echipa noastră! Domnul Caldarâm, patronul magazinului, ne-a invitat poimâine, sâmbătă, la un zaiafet pe care-l face cu ocazia majoratului fetei sale, Zambila! Suntem oaspeţi de onoare, nu trebuie să ducem nimic, toată cheltuiala se face de către familia sărbătoritei!” “Bune obiceiuri,” au zis băieţii, “să dea Domnul să fie mereu aşa!”

Sosea şi ziua de sâmbătă, ziua petrecerii, sosiseră şi invitaţii: naşii Zambilei, domnul Calache cu soţia şi familia Zaharache, veneau şi băieţii cu muzica, meniul, ca de obicei, era specific regiunii, cu pilaf, fripturi de miel şi multe, multe baclavale… Pe lângă obişnuita sticlă de şampanie, domnul Caldarâm adusese de la magazin şi o sticlă de coneac franţuzesc, spre bucuria domnului Urmaciu, care era aşezat la loc de cinste, în capul mesei…
În timp ce oaspeţii se ospătau şi ciocneau în cinstea sărbătoritei, numai două personaje păreau a fi decupate din altă poveste: Zambilica şi Eşuţă, care nu-şi dezlipiseră nici un moment privirile unul de pe celălalt, făcând evident vizibil faptul că ceva magic se înfiripa acolo între ei doi…

Idila continuase, firesc, cu plimbări în fiecare seară, cu declaraţii şi promisiuni… Zambilica mulţumea cerului că bărbatul pe care-l visase şi îl dorise îi fusese adus, providenţial, chiar de ziua ei, în timp Eşuţă era de nerecunoscut; atât era de îndrăgostit!
Trecuseră unsprezece zile, echipa îşi terminase treaba şi trebuia să se deplaseze spre alt punct de lucru din sud, spre marea tristeţe a Zambilicăi. Eşuţă o asigurase, însă, că se va întoarce imediat ce lucrările se vor fi terminat, aşa că familia fetei a hotărât să organizeze un fel de logodnă simbolică, în cinstea celor doi, pentru seara următoare.

Rolurile erau inversate, de data asta: Eşuţă era cel în peţit iar Senea căuta să joace cât mai bine rolul de staroste. “Stimaţi musafiri şi distinsă familie,” a început el, “nu ştiţi ce noroc s-a abătut asupra fetei dumneavoastră atunci când Dumnezeu v-a trimis în dar acest suflet nobil şi curat! Se trage dintr-o familie de bogătaşi de pe malurile fluviului Răut (un alt pârâu neînsemnat, ca şi Bahluiul, n.a.), are o mătuşă în America, foarte bogată, fără copii şi care a promis că va veni la nunta lui Eşuţă cu Zambilica şi le va face cadou o maşină americană şi 1000 de dolari… Este o femeie respectabilă, care se ţine de cuvânt… Pe malul Răutului, care se varsă direct în Dunăre, Eşuţă, pe care suntem onoraţi şi mândri să vi-l prezentăm ca ginere, mai are 20 de hectare de pădure... Şi, ce este mai important, Eşuţă nu pune picătură de băutură în gură şi nu se atinge de ţigară!” a mai adăugat Senea, spre mulţumirea fetei, a familiei ei şi a invitaţilor.
Cuvintele lui Senea erau în mare parte adevărate, Eşuţă nu punea picătură de băutură în gură, prefera damigeana, cât despre ţigări, aici ocolise niţel problema, Eşuţă fuma cam vreun pachet, două pe zi…

A doua zi a urmat, fireşte, despărţirea, cu lacrimi, regrete, promisiuni şi speranţe şi, ca şi în episodul cu Gherghina, echipa s-a suit în maşina de serviciu şi dusă a fost, de data asta cu o destinaţie mai aparte, Mahmudia, undeva în Dobrogea.
Mahmudia era, într-adevăr, deosebită faţă de localităţile pe care le parcurseseră până atunci, prin aceea că populaţia era, preponderent, de etnie turcă. Bucătăria tradiţională era, de asemenea, deosebită, mai ales prin specialităţile de patiserie pe care, se spunea, le găseai numai acolo: plăcinte creţe cu brânză de capră ori de vacă, covrigi şi cornuri, sarailii ori plăcinte creţe cu dovleac.

“Măi băieţăli, voi trebuie ascultat bine la mine…” şi-a început domnul Urmaciu obişnuitul discurs, de data asta cu o voce mult mai serioasă şi mai gravă. “Aici nu trebuie glumit la femei de turci; bărbaţii turci dacă vede, bagă imediat iataganul drept la inima voastră şi imediat muriţi, măi bre! La Mahmudia mult serios trebuie să fiţi!” “Am înţeles, domnule Urmaciu,” au răspuns băieţii, “suntem însă tineri şi poate mai greşim… Nu vedeţi că-n toată Europa miroase a praf de puşcă şi că-n fiecare zi ne aşteptăm să fim mobilizaţi?”
“Bine, bine,” a zis domnul Urmaciu, ceva mai blând, “dar cu fetiţele de la Giumbuşlia şi Cimişlia cum a fost? De ce aţi minţit voi la ei atâta?” “Ei,” a oftat Eşuţă, “să ştiţi că ne-am hotărât aşa: dacă s-o termina războiul şi om scăpa teferi, fără să fim trimişi în linia întâi, ne vom întoarce şi ne vom căsători cu fetele cu care ne-am logodit!”

“Bravo, băieţăli, aşa o hotărâre cinstită place la mine… Dar cu minciunile de escroci şarlatani cum rămâne?” “Ei, domnule Urmaciu, la început ne-am amuzat, dar după aia ne-am dat seama că vom fi cei mai norocoşi oameni cu asemenea soţii…Cât despre averile despre care am spus că le-am avea, o scoatem noi la capăt; le vom zice că le-au distrus nemţii, ori ruşii… Oricum ar fi, suntem siguri că ne vor ierta şi ne vom căsători cu siguranţă!  Iar la nunţile noastre, când vor fi să fie, dumneavoastră veţi fi invitatul de cea mai mare onoare!” “Mari pezevenchi sunteţi”, a zâmbit domnul Urmaciu, “dar tare simpatici la mine!”

Nu trecuseră decât câteva zile de la discuţia cu pricina şi se trezeau cu jandarmul, la primele ore ale dimineţii, cu ordinele de mobilizare. “Poimâine, pe data de 6, trebuie să vă prezentaţi la unităţi!” “Cum să ajungem până pe 6 la unităţi, dom’ caporal,” au protestat ei, inutil, “azi sunt deja 4 ale lunii…” “Ce mă interesează pe mine, măi băieţi?” a ridicat din umeri omul, “eu ştiu atât: dacă nu vă prezentaţi la termen, Curtea Marţială vă mănâncă… Aţi semnat, vă descurcaţi şi gata. V-am salutat!”

Vâltoarea războiului avea să-i arunce pe cei doi logodnici ai povestirii noastre departe de pământul natal: Eşuţă – dincolo de Crimeea, cu chipul Zambilei încă proaspăt în minte, Senea – pe undeva pe lângă Kiev, cu amintirea Gherghinei. Dar, dincolo de pârjol, de moarte şi de tragedii umane, amândoi nutreau speranţa că, atunci când toate aceste orori se vor fi terminat, se vor întoarce la logodnicele lor şi vor putea să-şi întemeieze o familie, în pace…

Târziu, după ce războiul se terminase şi rănile începuseră să se vindece, Eşuţă ne-a relatat un episod edificator pentru sensibilitatea şi grija ostaşilor care luptau alături de el… “Unitatea noastră avea în dotare şi o căruţă, trasă de o iapă, care transporta provizii şi materiale… La un moment dat, în timpul unui transport, iapa a început să sufle greu, a tras pe marginea drumului şi s-a întins, s-a zvârcolit, iară s-a întins şi, într-un minut, făta un mânzişor roşcat cu o stea albă în frunte… Un semn ceresc, un semn de speranţă, care ne-a umplut de optimism pe toţi! Mă uitam la camarazii mei care scoteau din raniţe, din raţia de război, pesmeţi, ori din bidoane un pic de apă, pentru ca noul membru al companiei să nu ducă lipsă de nimic şi mă gândeam că războiul, cu toate ororile lui, nu a reuşit să ne distrugă, dimpotrivă, ne-a apropiat şi ne-a sensibilizat… Chiar în momentul ăla am devenit naşul mânzului, l-am numit pe loc Voinicel şi, după ce ne-am bucurat puţin de minunea unei noi vieţi apărute pe lume, i-am lăsat-o pe Maşca şi pe Voinicel în urmă spre a ne îndrepta, iarăşi, în ghearele morţii…”

La distanţe imense unul faţă de celălalt, Senea şi Eşuţă respingeau atacurile ruseşti, din ce în ce mai dese şi din ce în ce mai puternice, cu credinţă în Dumnezeu, cu fotografiile logodnicelor în buzunarele de la piept şi cu speranţa dătătoare de putere că în curând tot coşmarul se va fi terminat şi că vor putea reveni la viaţa lor de odinioară…
Războiul se încheia în august 1944, nu înainte de a-şi fi reclamat tributul: mulţi flăcăi tineri şi falnici din sat de la noi au rămas ca jertfă, acolo, prin stepele şi coclaurii ruseşti, Eşuţă revenea acasă cu mâna dreaptă zdrobită de un glonte şi cu timpanul spart şi, două săptămâni mai târziu, Senea apărea la poartă fără un picior, sprijinindu-se în baston, dar cu fericirea de a se vedea acasă întipărită pe chip.

Basarabia fusese alipită Rusiei Sovietice, călătoriile între Nord şi Sud limitate, Senea şi Eşuţă începuseră o altă luptă: cea de a trece peste sechelele războiului şi de a-şi reface vieţile… Treptat, cu sprijinul celor iubiţi şi apropiaţi, au reuşit să-şi întemeieze, fiecare, familia lui. Fiecare a fost binecuvântat, la rândul lui, cu câte doi copii, care, la rândul lor, le-au dăruit nepoţi şi strănepoţi…

În amurgul vieţii, în serile de iarnă, la căldura sobei şi lângă un pahar de vin, aveau să rememoreze, ca pe o carte citită de mult, cu plăcere şi cu regret, Basarabia de Sud, pe Domnul Urmaciu, pe care-l imitau când vorbeau despre el şi despre care aflaseră abia după război că fusese concentrat şi rănit mortal, nu departe de Odessa, perioada impetuoasă a tinereţii lor, plină de planuri, nebunia războiului şi camarazii lor, de care se despărţiseră acolo, pe front dar, mai presus decât orice.pe Gherghina şi Zambilica, ale căror chipuri le păstrau bine ferecate, în sufletul lor, ca simbol al altor vremuri, fără griji şi pline de speranţe…

No comments:

Post a Comment