7/19/2012

Respect şi preţuire doamnei doctor Bădescu!


Probleme de sănătate ne îndreaptă paşii către doctorul specialist care ne poate ajuta şi alina durerile. Toate afecţiunile sunt neplăcute, dar vederea este de cea mai mare prioritate. Aşa se face că după îndelungi frământări, ce să fac şi unde să plec, am ajuns la spitalul Nr. 2, la doamna doctor Silvia Bădescu. Frica şi emoţiile mi-au dispărut pe loc în faţa doamnei doctor.

Cu chipul blând şi senin, m-a asigurat că totul va fi bine. Internată pentru 10 zile, am simţit că mă aflu într-o familie în care sunt copleşită de atenţie. O echipă de asistente - parcă ar fi şcolarizate la înalte cursuri de etică. Doamna doctor Bădescu a reuşit să creeze şi să asigure un climat acestei secţii, în care bolnavii sunt trataţi ca proprii lor părinţi.

În această secţie se internează persoane în vârstă, a căror vedere abia mai licăre. Doamna doctor Bădescu este un excelent chirurg oftamolog. Prin operaţiile care le face, redă lumină şi speranţă de viaţă. Masa şi toate serviciile oferite bolnavilor se fac în stilul cel mai civilizat, european. 

Pentru doamna doctor Bădescu şi echipa sa preocuparea primordială este sănătatea pacienţilor. Armonia, colaborarea şi înţelegerea dau acestei secţii o notă de staţiune de odihnă.

Doamna doctor dovedeşte zilnic un înalt profesionalism. Cele mai dificile cazuri îşi găsesc rezolvarea în bisturiul dumneaei. Pentru siguranţa profesională şi organizatorică este stimată, respectată şi iubită de toată echipa din subordinea sa. Despre asistente, aprecierile mele sunt numai la superlativ. Tratamentul medical este însoţit de figura blândă a doamnei doctor şi a întregului colectiv. 

Primiţi mulţumirile mele pentru cele două operaţii pe care mi le-aţi făcut. Vă mulţumesc pentru încrederea şi speranţa de viaţă. Toate persoanele aflate la tratament şi operate odată cu mine vă trimit mulţumirile lor însoţite de respect şi stimă. În aceeaşi măsură oftamolog şi psiholog, ştiţi să vindecaţi şi boala şi sufletul pacientului. Un cuvânt de laudă conducerii Spitalului nr. 2 pentru această secţie.

No comments:

Post a Comment