11/28/2012

1 Decembrie 2012 - "Pe-al nostru steag e scris unire!"

Este ziua în care românii din întreaga ţară îşi serbează unirea, într-un glas, un cuget şi-o simţire. În această zi minunată, românii de dincolo şi dincoace de Milcov şi-au dat mâna, unindu-se cu Ţara pe vecie într-o horă sfântă, "Hora Unirii”. Vâlcenii s-au adunat cu mic şi mare în faţa statuiei pentru a fi uniţi. Ne-am privit cu bunătate şi bucurie, ţinându-ne de mână în hora cea mare "hora unirii noastre”. Patriotismul vâlcenilor a dat dovada că sunt buni români, iubitori de neam şi ţară. În această sărbătoare să ne amintim că avem o datorie sfântă: să păstrăm şi să îngrijim moştinirea primită de la strămoşi. Datoria de a păzi hotarele, pământul şi avuţia poporului român. Să fim demni de trecutul istoric al poporului nostru. Căci cine nu-şi cinsteşte trecutul, nu este demn de viitor. Vâlceni, să ne unim mânile şi inimile cu toţi românii din ţară, pentru a ne bucura de sărbătoarea noastră naţională. Să nu uităm pe oamenii de ştiinţă, ingineri, doctori, profesori care ne-au făcut cinste peste hotare! Să nu uităm pe marii noştri sportivi care au dus faima şi drapelul românesc pe cele mai înalte culmi. Să ne înclinăm cu respect în faţa oştirii române care păzesc cu sfinţenie graniţele pământului românesc; Să nu uităm de ziua noastră naţională pe veteranii de război. Să aducem un pios omagiu la căpătâiul crucilor din cimitir care străjuiesc câte un suflet de erou! Întrebarea să fie mai clară pentu noi! Ce trebuie să facă românii pentru a păstra frumuseţile ei naturale, cum să ne manifestăm patriotismul şi cum să preţuim valorile! Istoria ne arată că s-a vărsat mult sânge pentru reîntregirea graniţelor şi pământului românesc. Să fim demni şi mândri că trăim în această ţară minunată şi ne numim români. Să nu uităm că drapelul simbolizează tot ce avem mai sfânt pe câmpul de luptă. Ostaşii românii au luptat cu sabia în mână şi drapelul înfăşurat la piept, apărându-şi hotarele! Trăiască 1 Decembrie, ziua naţională a României! Vâlceni, să sărbătorim prinşi în horă această minunată zi, iar casele noastre să fie decorate cu drapelul românesc.                                                                                                                                                                                    

Trăiască 1 Decembrie, Ziua Naţională a României!

No comments:

Post a Comment