11/28/2012

Adunare generală la C.A.R.P Vâlcea

Sâmbătă 17 noiembrie 2012 a avut loc şedinţa de analiză, pe perioada 2008-2012, a activităţii administrativ-contabile. S-au prezentat materiale, bine verificate de comisii competente şi responsabile în domeniu. Cu maximă vigilenţă şi responsabilitate s-au analizat toate capitolele de funcţionare. Pensionarii au venit bine pregătiţi, pentru a participa la dezbatere şi analize.
Din discuţii a reeşit că multe din drepturile pensionarilor nu au fost respectate de guvernele de după 1989. Au mai reeşit din discuţii, lipsa fermă de solidaritate, pentru redobândirea  drepturilor nerespectate, de către legiuitori. Sănătatea a fost un capitol, larg dezbătut de pensionari prezenţi la această adunare. Nu a fost ocolite lipsa de interes şi atenţie, din partea autorităţilor privind starea pensionarilor.
Au fost propuneri şi sugestii privind suma acordată în cazul deceselor, precum şi suma ce se poate acorda în caz de împrumut. Conducerea, prin persoana Dlui preşedinte Răban au luat notă la toate criticile şi propunerile de îmbunătăţire a activităţii. S-a răspuns pentru fiecare problemă ridicată, ţinându-se seama de statutul C.A.R.P. În final conform ordinei de zi s-a trecut la alegerea noului preşedinte şi a consiliului de conducere.
După mai multe analize pertinente din partea pensionarilor, a fost reales Domnul G.Răban pe următoarea perioadă de 4 ani. Am înţeles la final de şedinţă, că această unitate, C.A.R.P Vâlcea poate fi dată ca model pentru corectitudinea întregii activităţi. Toate documentele contabile arată cât de corect au fost contabilizaţi, chibzuiţi şi gospodăriţi banii.
Cinstea, competenţa şi comportamentul salariaţilor în frunte cu conducerea îşi merită un loc de respect, printre primele unităţi din acest judeţ Dl. Dinescu preşedinte din partea unităţii generale este un luptător neobosit pentru drepturile pensionarilor. Memorii şi intervenţii sunt trimise lunar la Bucureşti arătându-se degradarea vieţii şi cu cât preţurile şi inflaţia a crescut. Doar pensiile au rămas pe loc.

No comments:

Post a Comment