5/28/2017

Domnului Primar, ing. Mircia Gutău

Pe această cale, vă rog să-mi permiteţi câteva consideraţii personale ce vizează aspecte cu caracter social şi cultural din viaţa oraşului Râmnicu Vâlcea. Domnule primar, în calitatea dumneavoastră de ales al majorităţii vâlcenilor aţi contribuit permanent, alături de echipa pe care cu onoare o conduceţi, la înfrumuseţarea oraşului nostru. Astfel, am putut admira aleile pietonale şi spaţiile verzi nou create, m-am odihnit când picioarele au obosit pe băncuţele amplasate de-a lungul trotuarelor şi m-am bucurat de priveliştea frumosului nostru oraş. Cu respect, vă rog să faceţi dumneavoastră un apel civic, prin care să îndemnăm vâlcenii, tineri şi adulţi deopotrivă, ca împreună, prin educaţie şi exemplu personal, să limităm faptele de vandalism pe care din păcate le întâlnim şi în oraşul nostru (scrijelirea băncilor, distrugerea panourilor de protecţie din staţiile de autobuz, ruperea florilor etc.). Trebuie ca tinerii să ştie că lipsa de respect faţă de bunurile create cu sacrificii sau dezinteresul faţă de natură înseamnă de fapt lipsă de simţ civic şi de respect faţă de moştenirea lăsată nouă de către înaintaşi. Poate că dumneavoastră veţi reuşi, cu sprijinul cadrelor didactice din şcoli şi al altor instituţii, să le insuflaţi copiilor şi nepoţilor acestor bravi strămoşi, care şi-au dat sângele pentru ţară, mai multă dragoste şi patriotism, aceste sentimente care ne fac mai buni şi mai frumoşi. Nu sunt nostalgică, dar nu pot să nu-mi amintesc perioada şcolii, când eram angrenaţi în activităţi educative şi de înfrumuseţare a localităţii în care trăiam. Vreau să cred şi să sper că, şi în aceste timpuri noi, tinerii pot fi educaţi în spiritul şi cultul muncii, al iubirii aproapelui şi naturii înconjurătoare. În ziua de 28 aprilie s-a sărbătorit Ziua Veteranilor, prilej cu care aceştia au fost omagiaţi în multe localităţi din ţară. Ne-am fi dorit ca şi în oraşul nostru să aibă loc astfel de manifestări. Veteranii au aşteptat din partea autorităţilor semne de recunoaştere şi omagiere pentru ceea ce au făcut în cursul vieţii pe altarul patriei, construind aceste frumuseţi de care generaţia noastră beneficiază. Considerăm că niciodată nu este prea târziu ca dumneavoastră să fiţi prezent mai des în mijlocul nostru, ca să vă simţim căldura părintească. În încheiere, vreau să aduc un omagiu părinţilor şi bunicilor noştri care au clădit această frumoasă ţară şi îmi doresc din tot sufletul ca exemplul lor să fie urmat de generaţiile următoare.
 
Cu aleasă preţuire, Anastasia Stroescu, veteran, 92 de ani

No comments:

Post a Comment